نخستین رویداد جذب ایده در حوزه پردازش باند پایه(BBU)
نخستین رویداد جذب ایده در حوزه پردازش باند پایه(BBU) اردیبهشت 18

نخستین رویداد جذب ایده در حوزه پردازش باند پایه(BBU)

فنی مهندسی
این رویداد در دو بخش دانشجویی و شرکت های دانش بنیان برگزار میگردد:

✔فازهای رویداد:
برقراری ارتباطات نسل 3 و 4
طراحی مفهموی سلول های مخابراتی
انتخاب تیم های نهایی و انعقاد قرار داد

✔مزایای شرکت در رویداد:
جوایز تا سقف 10 میلیارد ریال
امکان عقد قرارداد با تیم های برتر
امکان تامین زیرساخت توسعه سلول های مخابراتی

📌برگزیده شدن در این رویداد به منزله کسب امتیاز نخبگان در قالب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان است

📞تلفن دبیرخانه: 02128426432
1402/02/18 - 08:00 تاریخ شروع
1402/03/10 - 22:00 تاریخ پایان
نخستین رویداد جذب ایده در حوزه پردازش باند پایه(BBU) هنوز پستی منتشر نکرده است