دوره تخصصی مدیریت پروژه دانشگاه تهران
دوره تخصصی مدیریت پروژه دانشگاه تهران اردیبهشت 14

دوره تخصصی مدیریت پروژه دانشگاه تهران

مدیریت و کارآفرینی
دوره تخصصی مدیریت پروژه دانشگاه تهران

- آموزش مدیریت پروژه: مبانی ، تکنیک ها و روش‌های کاربردی
- برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل
- شهریه کارگاه: پنج میلیون تومان
- ارائه گواهی پایان دوره معتبر از دانشگاه تهران
- گواهی مورد تایید وزارت علوم و قابل ترجمه
- مدت دروه : ۱۰۰ ساعت آموزشی

تاریخ شروع دوره : 14 اردیبهشت ماه
تاریخ پایان دوره : 15 شهریورماه
روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه ها ( شامل دو تا کلاس صبح وبعد از ظهر)
ساعت شروع : 8:30
ساعت پایان : 17:30
1402/02/14 - 08:30 تاریخ شروع
1402/06/15 - 17:30 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 5000000 تومان
دوره تخصصی مدیریت پروژه دانشگاه تهران هنوز پستی منتشر نکرده است