فصل دوم شتابدهی صدران
فصل دوم شتابدهی صدران اسفند 06

فصل دوم شتابدهی صدران

مدیریت و کارآفرینی
صدران سالانه میزبان سه برنامه صدروزه‌ست است که دور دوم آن از نیمه فروردین ماه 1402 آغاز می‌شود. این برنامه در قم و به شکل تمام وقت و حضوری برگزار خواهد شد. در طی این برنامه با سرمایه‌گذاری و در دسترس قراردادن شبکه صدران کمک می‌کنیم تیم‌ها به MVP برسند و برای جذب سرمایه در مرحله بعد آماده شوند.

اگر با مسئله ای مواجه شدید که حل شدن آن همه فکر و ذکرتان شده و برای آن ایده ای دارید صدرانینگ میزبان شماست.
✅دوره‌ی فشرده‌ی صد روزه، برای تیم‌هایی که ایده و راه‌حلی دارند برای ایجاد تغییر
✅ سرمایه‌ی دویست میلیونی، برای رسیدن از ایده‌ی اولیه به درآمد، و پیدا کردن جای ایده‌ها در فضای واقعی کسب‌وکار
✅صدروز آموزش و تجربه، با دراختیار گذاشتن شبکه‌ی راهبران صدران
✅و فراهم کردن امکان اسکان و فضای کار، برای تسهیل حضور از همه‌ی شهرهای ایران
به این سفر صدروزه دعوتید.
1401/12/06 - 08:00 تاریخ شروع
1401/12/26 - 23:00 تاریخ پایان
فصل دوم شتابدهی صدران هنوز پستی منتشر نکرده است