بوت کمپ صدکدرز با میزبانی کوئرا و صدران پارک
بوت کمپ صدکدرز با میزبانی کوئرا و صدران پارک آذر 24

بوت کمپ صدکدرز با میزبانی کوئرا و صدران پارک

👩‍💻سفر به دنیای بی نهایت کدها
بوت کمپ صدکدرز؛ سفر صد روزه ای برای یادگیری، کسب تجربه و فعالیت در یک محیط کار حرفه ایه.
ما در صدران پارک میزبان شما هستیم.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام بر روی لینک ثبت نام در رویداد کلیک کنید.
1401/09/24 - 08:00 تاریخ شروع
1401/10/02 - 10:30 تاریخ پایان
بوت کمپ صدکدرز با میزبانی کوئرا و صدران پارک هنوز پستی منتشر نکرده است