دوره‌های پاییز و زمستانه‌ی آکادمی آن‌سو!
دوره‌های پاییز و زمستانه‌ی آکادمی آن‌سو! آذر 16

دوره‌های پاییز و زمستانه‌ی آکادمی آن‌سو!

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

📢آکادمی آن‌سو دوره‌های پاییز و زمستانه‌ی خود را در سه حوزه‌ی مدیریت محصول، علم داده و تحلیل داده برگزار می‌کند.

آکادمی آن‌سو دوره‌های خود را با هدف آموزش تخصصی نیروی انسانی مطابق با نیازهای شغلی جامعه و اتصال آن به بازار کار برگزار می‌کند. در این راستا با تمرکز بر آموزش عملی و مهارت‌محور، دانش‌پذیران این دوره بر پروژه‌های عملیاتی واقعی کار خواهند کرد و توانمندی‌های خود را ارتقا خواهند بخشید. پس از پایان دوره با توجه به ارزیابی مدرسین از عملکرد شرکت‌کنندگان، افراد به پذیرندگان کارآموز (تپسی، تخفیفان و...) معرفی خواهند شد.

جهت کسب اطلاع بیشتر (مدرسین، سرفصل‌ها، زمان برگزاری و ...) دوره‌ها از طریق لینک ثبت نام مراجعه نمایید و دوره‌ی مد نظر خود را انتخاب کنید.
1401/09/16 - 17:30 تاریخ شروع
1401/11/19 - 21:30 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 3300000 تومان
دوره‌های پاییز و زمستانه‌ی آکادمی آن‌سو! هنوز پستی منتشر نکرده است