خلاصه نویسی مقالات علمی
خلاصه نویسی مقالات علمی شهریور 01

خلاصه نویسی مقالات علمی

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

برای ثبت نام در دوره به لینک آزمایشگاه سنجش از دور و محیط زیست مراجعه کنید. دوره: 4 ساعت مدرس: دکتر جانعلی پور، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا مجازی و در اسکایروم برگزار خواهد شد. توضیحات بیشتر به پیج زیر در ایسنتاگرام @envi_rs_lab یا شماره تماس 09375753321 مراجعه کنید
1401/06/31 - 20:00 تاریخ شروع
1401/06/31 - 21:30 تاریخ پایان
خلاصه نویسی مقالات علمی هنوز پستی منتشر نکرده است