خلاصه نویسی مقالات علمی
خلاصه نویسی مقالات علمی شهریور 01

خلاصه نویسی مقالات علمی

روز ساعت باقی مانده تا شروع
برای ثبت نام در دوره به لینک آزمایشگاه سنجش از دور و محیط زیست مراجعه کنید. دوره: 4 ساعت مدرس: دکتر جانعلی پور، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا مجازی و در اسکایروم برگزار خواهد شد. توضیحات بیشتر به پیج زیر در ایسنتاگرام @envi_rs_lab یا شماره تماس 09375753321 مراجعه کنید
1401/06/31 - 20:00 تاریخ شروع
1401/06/31 - 21:30 تاریخ پایان
خلاصه نویسی مقالات علمی هنوز پستی منتشر نکرده است