شناسایی و استخراج بدنه آبی از سنجش از دور
شناسایی و استخراج بدنه آبی از سنجش از دور مهر 14

شناسایی و استخراج بدنه آبی از سنجش از دور

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

برای ثبت نام در دوره به لینک آزمایشگاه سنجش از دور و محیط زیست مراجعه کنید. دوره: 4 ساعت مدرس: دکتر جانعلی پور، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا مجازی و در اسکایروم برگزار خواهد شد. توضیحات بیشتر شامل سیلابس و شرایط به پیج زیر در ایسنتاگرام @envi_rs_lab یا شماره تماس 09375753321 مراجعه کنید
1401/07/14 - 14:00 تاریخ شروع
1401/07/14 - 18:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 220000 تومان
شناسایی و استخراج بدنه آبی از سنجش از دور هنوز پستی منتشر نکرده است