انجمن علمی فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم
انجمن علمی فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم

انجمن علمی فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم

@epa_qut

✅انجمن علمی فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن های علمی همکار برگزار می کند:

🔷نانوساختارگرافن و رسانش تونل زنی الکتریکی

🟢مدرس : محمد حسین علی اصغرنژاد

1-دانشجوی سال آخر فیزیک مهندسی گرایش فیزیک حالت جامد
2-مدرس و پژوهشگر حوزه رباتیک

📑 سرفصل های وبینار:
نانوساختار گرافن
1-تشریح کلی و ویژگی های گرافن
2-خاصیت ابررسانایی-فرومغناطیس گرافن
3-خواص الکتریکی و مغناطیسی و اپتیکی گرافن
4-روش های ساخت گرافن
خواص تونل زنی الکتریکی
1-پدیده تونل زنی در مواد غیرمغناطیسی -مواد فرومغناطیس
2-پدیده تونل زنی در ابررساناها- نظریه BCS
3-اثرجوزفسون(پدیده تونل زنی ابرالکترون ها)
4-رسانش تونل زنی الکتریکی در اتصالات گرافن فرومغناطیس/ابررسانا

📗مخاطبین:

1️⃣کارشناسی گرایش فیزیک حالت جامد
2️⃣ارشد فیزیک گرایش ماده چگال
3️⃣وروری های ۹۷ و۹۸ و ۹۹ رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی و مهندسی مواد و شیمی و مهندسی برق


🔖برای شرکت کنندگان گواهی حضور الکترونیکی صادر می شود

📆تاریخ برگزاری: دوازدهم مرداد ماه
🕰ساعت برگزاری: 4 بعد از ظهر

🔵 برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی در تلگرام پیام دهید
🆔 @mh_aliasgharnezhad

@epa_qut

image