کتاب دانشگاهی روانشناسی
کتاب دانشگاهی روانشناسی

کتاب دانشگاهی روانشناسی

@bookuniversity11

من تو ای مقاله میخوام کتابایی که برای رشته روانشناسی مناسبه و نیازه واقعا که در کنار خرید کتاب دانشگاهی خریده بشه و خونده بشه رو بهتون معرفی کنم:
1-زندگی خود را دوباره بیافرینید
2-وضعیت آخر
-3از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن
4-هنر عشق ورزیدن
5-آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره
https://unibook.shop/product-c....ategory/%da%a9%d8%aa