شرکت تحلیلگران بی نظیر هیراد
شرکت تحلیلگران بی نظیر هیراد

شرکت تحلیلگران بی نظیر هیراد

@binazirchart

معامله گری بورس و فارکس

شرکت تحلیلگران بی نظیر هیراد

قم
·
تحلیل و آنالیز
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی -

معامله گری بورس و فارکس

شرکت تحلیلگران بی نظیر هیراد

قم
·
تحلیل و آنالیز
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی -

برنامه نویس

شرکت تحلیلگران بی نظیر هیراد

قم
·
سایر
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -