هوش مالی
هوش مالی

هوش مالی

@bi_academy

💢کتاب چرخ مربع: فلسفه ای برای کاهش هزینه ها

چرخ مربع_240328_103313.pdf

💢۸ مفهوم اقتصادی که باید بدانید
1⃣پول
2⃣شبه پول
3⃣پایه پولی
4⃣تورم
5⃣نقدینگی
6⃣رشد نقدینگی
7⃣تولید ناخالصی داخلی
8⃣ تولید ناخالصی ملی


💢تورم چیست و چگونه بوجود می آید؟