دانشگاه آزاد قم

جلسه معاون امور اقتصادی استانداری با هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری در خصوص رویکرد و اهداف و اقدامات اخیر دانشگاه آزاد اسلامی من جمله سند تحول ،سند آمایش و بازبینی در بودجه بندی استانها بر اساس مسأله محور و سند آمایش و سند تحول و مشارکتهای اجتماعی استانی دانشگاه گزارشهای ارائه نمود در ادمه ریاست دانشگاه در خصوص طرح های نواورانه و فناورانه توضیحاتی را داد و از همکاری های صورت گرفته در مجموعه استان تشکر نمودند.

سپس معاونت امور اقتصادی استانداری آقای دکتر امیدیان ضمن تقدیر از رویکردها و فعالیتهای جدید دانشگاه در عرصه های علمی و فرهنگی در استان تشکر نمود و قول همکاری در این حوزه ها و رفع مشکلات پیشرو را داد.

شایان ذکر است آقایان دکتر رضا غلامی جمکرانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ، دکتر سیدعباس میرزائی معاون هماهنگی استان ،دکتر غلامرضا نجفی معاون پژوهشی و دکتر محمد دخیلی معاون مهارتی و کارآفرینی در این جلسه حضور داشته و گزارشی از حوزه های تابعه خود ارائه نمودند

image

روابط عمومی دانشگاه آزادقم«رتبه ممتاز»دراطلاع رسانی معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد قم؛ دکتر علی سروری مجد مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست ؛روابط عمومی و هماهنگی استانها در مکاتبه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن خیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم ؛ اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قم را به عنوان رتبه ممتاز در اطلاع رسانی معرفی و آورده است : جهت قدردانی از زحمات ،فعالیت ها و تلاش های مدیران و مسئولان روابط عمومی استان ها و احد های دانشگاهی و مراکز آموزشی آن استان ؛ اداره کل روابط عمومی سازمان مرکزی جهت ارزیابی و امتیاز بندی میزان کارایی آنان برای فروردین ، اردیبهشت و خرداد 1401 ؛بدینوسیله اداره کل روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قم را به عنوان رتبه ممتاز در اطلاع رسانی معرفی می نماید.

گفتنی است ارزیابی فعالیت های مسئولان روابط عمومی واحد های دانشگاهی به نمایندگان رسانه های دانشگاه هر سه ماه یکبار از سوی اداره کل روابط عمومی سازمان مرکزی به واحد های دانشگاهی ابلاغ می شود .

image