گروه دانش بنیان شهاب
گروه دانش بنیان شهاب

گروه دانش بنیان شهاب

@ShahabGroup

پژوهشگر مهندسی

گروه دانش بنیان شهاب

قم
·
مهندسی
·
2 سال قبل

مسلط به حوزه فعالیت - داشتن روحیه کار گروهی - داشتن روحیه یادگیری و به اشتراک گذاری دانش

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: دندانپزشکی -پرستاری دندانپزشکی -تکنسین پروتزهای دندانی -شیمی (محض و کاربردی) -مهندسی کشاورزی -مهندسی برق -مهندسی معدن -مهندسی مکانیک -مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) -مهندسی مواد -مهندسی هوافضا مهندسی نگهداری هواپیما هوانورد -تکنولوژی ماشینهای کشاورزی -مهندسی پزشکی -مهندسی پلیمر -