شرکت شفاتجهیز  آتیه
شرکت شفاتجهیز  آتیه

شرکت شفاتجهیز آتیه

@ShafaTajhizAtiye

مهندسی مکانیک

شرکت شفاتجهیز آتیه

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

مدت کارآموزی 500 ساعت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی مکانیک -مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) -

مهندس برق

شرکت شفاتجهیز آتیه

قم
·
مهندسی
·
2 سال قبل

دوره کارآموزی 500 ساعت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: مهندسی برق -کاردان فنی برق-مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق گرایش قدرت-مهندسی برق صنعتی-مهندسی برق مخابرات-