سموا

جذب کارآموز در استارتاپ ورزشی سموا

سموا

قم
·
ورزش
·
1 سال قبل

اگر به سئو
طراحی سایت
دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی و فروش
مذاکره
علاقه مند هستید.
در استارتاپ ورزشی سموا
هم تیمی ما شوید.

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

روابط عمومی

سموا

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

در خصوص این بند با هم صبحت کنیم

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

خبرنگاری

سموا

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

در خصوص این بند با هم صبحت کنیم

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند