قم نیوز

تولید محتوا

قم نیوز

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

ه کارآموزان موفق، فرصت همکاری آزمایشی و سپس دائم با پایگاه خبری قم نیوز و سایر رسانه ها پیشنهاد خواهد شد.

هزینه دوره کارآموزی 3,000,000 تومان
نوع همکاری : چهار ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

خبرنگاری

قم نیوز

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

به کارآموزان موفق، فرصت همکاری آزمایشی و سپس دائم با پایگاه خبری قم نیوز و سایر رسانه ها پیشنهاد خواهد شد.

هزینه دوره کارآموزی 3,000,000 تومان
نوع همکاری : چهار ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

خبرنگاری

قم نیوز

قم
·
سایر
·
2 سال قبل

آموزش خبرنگاری و تولید محتوا و انتشار در سایت و شبکه های اجتماعی

هزینه دوره کارآموزی 3,000,000 تومان
نوع همکاری : چهار ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

دستیار اجرایی

قم نیوز

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

دارای مهارت های ارتباطی برای انجام امور اجرایی و اداری و به عهده گرفتن مسوولیت های محوله
شرکت در جلسات و پیگیری امور
برقراری ارتباط با ذی نفعان و مخاطبان
توانمندی استفاده از رایانه برای افزایش بهره وری
منظم، دقیق و جدی

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم