مدیریت کسب وکار (MBA)
مدیریت کسب وکار (MBA)

مدیریت کسب وکار (MBA)

@Mbatips

🔳⭕️ تکنیکهای کشتن افراد در سازمان، بدون خونریزی! (تکنیک های ترور شخصیت در سازمان):

1⃣ تکنیک این که تکراری است

هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است!

2⃣ تکنیک چرا قبلا نه

اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده.

3⃣ تکنیک تعویق

در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود.

4⃣ تکنیک تصاحب

هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند!

5⃣ تکنیک نخود سیاه

کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود.

6⃣ تکنیک فیلتر

تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند.


🔳⭕️  این 10 نقل قول پیتر دراکر ممکن است دنیای تجارت شما را تغییر دهد:


1. " کاری صحیح را انجام دادن مهم تر از درست انجام دادن کاری است."

2. "اگر به دنبال چیزی جدید هستید، مجبورید کار های قبلی را تکرار نکنید."

3. "هیچ کاری کاملا بی فایده نیست اگر با کارآمدی زیادی صورت گیرد، حتی کاری که  اصلا نباید انجام شود.

4. " هر چیزی که اندازه‌گیری شود، بهبود می یابد."

5. "نتایج خوب از طریق بهره برداری از فرصت ها و نه حل مشکلات حاصل می شوند".

6. "خیلی از کارهایی که ما مدیریت می نامیم،  برای کار کردن افراد زیردست مشکل ساز می شوند."

7. "افرادی که ریسک می کنند یا نمی کنند ، هردو عموما دو اشتباه بزرگ درسال انجام می‌دهند. 

8. "جلسات برای رفع کسری سازمان است. کسی در سازمان همزمان نمی تواند کار و جلسه را هدایت  کند."

9. "برنامه‌ریزی طولانی مدت با تصمیمات آینده حل نخواهد شد، بلکه  آینده با تصمیمات  امروز ساخته می شود".

10. "مدیریت درست کار می کند. رهبری کارهای درست را انجام می دهد"