باحال طوری
باحال طوری

باحال طوری

@FunnyThings

وضعیت کسایی که همه درساشونو گذاشتن واسه شب امتحان

#!

image

من، هربار بعد دیدن قیمت امتحان آیلتس:


دانشجو:

image

#میان_ترم
میان ترم از رگ گردن نزدیکتره!

image