آکادمی امروز

برنامه نویس وب

آکادمی امروز

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

کاررآموز در زمینه برنامه نویسی وبسایت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -

کارآموز مالی و حسابداری

آکادمی امروز

قم
·
حسابداری
·
2 سال قبل

کارآموز در زمینه مالی و حسابداری

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -

سوشال مدیا مارکتینگ

آکادمی امروز

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

کارآموز در زمینه سوشا مدیا مارکتینگ

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -