بساط شعر  اقیانوس :]
بساط شعر  اقیانوس :]

بساط شعر اقیانوس :]

@Emotional_book

حالم همچون نفسِ اخر مرغی خفه است
قفسش باز شده
اما دلش درگیرست...
مرده در راه وفاداری صاحب خانه
چون که تنها قل و زنجیر قفس، احساسست...

(فاطمه نوری فرد
#اقیانوس [💙🌊])
https://t.me/Emotional_book


کاش بعد از مرگم
بشوم تک برگی
که بیفتم به کف پای تو و بوسه زنم بر قدمت

فاطمه نوری فرد
#اقیانوس [💙🌊]
https://t.me/Emotional_book


دلبر که ربود این دل دیوانه ی ما
دل در کف و رفت از بر و از دیده ی ما
معشوقه ی ما دل به کَفَش، رفت ز دست
جَست از نگه و یک دم از این خانه نجَست

)فاطمه نوری فرد
#اقیانوس [💙🌊])
https://t.me/Emotional_book


روز خوش در خواب دیدن آرزوست
صورت ناز تو را
در بوسه غلتاندن نکوست
گر چه در خوابم تو را می بوسم ای زیبای من
آن زمانِ بوسه ات،
در خواب دیدن هم نکوست...

فاطمه نوری فرد
#اقیانوس [💙🌊]
https://t.me/Emotional_book

image

حکم نوش دارو پس از مرگی، کمی دیر آمدی
جان به قربانت بیا!
حتی اگر بالای نعش... =)

فاطمه نوری فرد (اقیانوس [💙🌊])
https://t.me/Emotional_book