موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)
موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)

موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)

@Bouria

بازاریابی اینترنتی

موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)

قم
·
بازاریابی
·
2 سال قبل

تولید محتوی و آشنایی با سئو – بازاریابی در شبکه های اجتماعی
در صورت رضایت از نتیجه بصورت توافقی و پروژه ای هزینه پرداخت میشود

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کاردانی مدیریت بازرگانی -مدیریت صنعتی -مدیریت آموزشی-مدیریت اجرایی-مدیریت کارآفرینی-مدیریت منابع انسانی-مدیریت مالی MBA-

مترجم زبان انگلیسی و عربی

موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)

قم
·
نویسندگی و تولید محتوا
·
2 سال قبل

انجام ترجمه متون
در صورت رضایت از نتیجه بصورت توافقی و پروژه ای هزینه پرداخت میشود
اگر دانشجوی علاقه به کار ترجمه باشد ولی نیاز به آموزش داشته باشد هزینه دریافت میشود 600000 تومان

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مترجمی زبان عربی -مترجمی زبان انگلیسی -

ترجمه - بازاریابی

موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)

قم
·
توسعه کسب و کار
·
2 سال قبل

ترجمه متون و بازاریابی شبکه ای

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

ترجمه - بازاریابی

موسسه دارالفنون بوریا (کارگاه تخصصی ترجمه زبانها)

قم
·
رسانه
·
2 سال قبل

ترجمه مقالات و پرژوه ها - بازاریابی شبکه ای

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: