راهنما

ثبت نام :
با ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در روبرد، ضمن اشتراک گذاری محتوا، مشاهده فرصتهای شغلی، مشاهده محتوای تولید شده توسط سایر کاربران، میتوانید با افراد و مجموعههای دیگر ارتباط هدفمند و موثر برقرار کنید.

رزومه :
در بخش رزومه حساب کاربری خود، میتوانید رزومه شغلی و تحصیلی خود را وارد کنید.

اشتراک گذاری محتوا :
در این بخش میتوانید محتواهای متنی، تصویری، نظرسنجی و را با سایرین به اشتراک بگذارید.

مقالات :
در بخش مقالات میتوانید مقالات خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و از مقالات کاربران استفاده کنید.

آگهی ها :
در بخش آگهی ها میتوانید آگهی های مربوط به کتابها، جزوات و را ثبت و مشاهده کنید.

رویدادها :
در قسمت رویدادها، میتوانید با استفاده از بستر برگزاری آنلاین در روبرد، فروش بلیت رویداد در روبرد و همچنین اطلاع رسانی آن از طریق روبرد، رویدادهای آنلاین خود را برگزار کنید.

صفحات مجموعه ها :
در این بخش میتوانید بای مجموعه های خود را شامل کسبوکارها، دانشگاهها، انجمنهای دانشجویی، نشریات دانشجویی، موسسات آموزشی و یک صفحه اختصاصی ایجاد کنید.

گروهها :
در بخش گروه ها میتوانید برای تعاملات حرفهای خود، یک گروه تخصصی ایجاد کنید.

روزبرد :
در روزبرد میتوانید محتوای تصویری ۲۴ ساعته به اشتراک بگذارید.

موقعیتهای شغلی :
در این بخش میتوانید به صورت رایگان برای مجموعه خود موقعیتهای شعلی ثبت کنید یا به عنوان کارجو برای موقعیت های شغلی ثبت شده اقدام کنید.توجه داشته باشید برای ثبت موقعیت شغلی حتما باید صفحه مجموعه خود را ایجاد کرده باشید.