طراح ارشد از کجا سوال هارو طرح میکنه ؟!

بررسی و تحلیل سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی سال ۱۴۰۱

اگر دانشجوی گیاه پزشکی باشید و بخواهید خودتان را در آزمون ارشد محک بزنید حتما این سوال برای شما پیش می آید که طراح سوال ها رو از کجا در میآورد چه منابعی به درد می‌خورند و سبک سوالات چه شکلی است .

در این مقاله با بررسی چند سوال و تحلیل آنها پاسخ خود را بیابید 

 

در دفترچه سوالات کنکور ارشد  با درس  گیاه شناسی روبه رو می‌شود که در سه سبک آناتومی ، سیستماتیک و فیزیولوژی  طرح شده اند 

چند نمونه از سوالات 

سوال اول ، در کدام تیره گیاهی میوه تنوع کمتری نشان میدهد ؟ 

1-astracaceae

2-fabaceae

3-olaceae

4-rosaceae

 

تحلیل : این سوال از آناتومی فان ترجمه آذرنوش جعفری طرح شده است فصل ۲۰ مبحث میوه .

که میوه های گزینه اول شامل سته و فندقه 

گزینه دوم نیام 

گزینه سوم سته و مجتمع

گزینه چهارم سیب ،به ،گوجه وحشی ، ازگیل ، تمشک و توت فرنگی 

پس جواب گزینه ۲ است 

 

 

سوال ۳۳ دفترچه /پدیده ای که در آن خود لقاحی بیش از باز شدن گل انجام میگیرد ؟ 

 

۱_پوروگامی 

۲_ شازموگامی

۳_شالازوگامی

۴_کلیستوگامی

تحلیل آناتومی فان صفحه ۴۹۰ تیتر هتروکارپی و آمفی کارپی

کلیستوگامی یعنی گرده افشانی در گل بسته

شالازوگامی صفحه ۴۷۶ 

 

سوال ۳۴ _در کدام نوع میوه , پریکارپ در یک نقطه به بذر متصل است ؟

۱_فندقه 

۲_فولیکول 

۳_گندمه

۴_فولیکول 

 

این سوال باید از طریق رد گزینه به پاسخ سوال رسید 

گندمه کاملا متصل است (۴۹۸ فان )رد گزینه ۳

فوکول نوعی فندقه است و میوه نیست رد گزینه ۴

رد گزینه ۲ همان برگه است که در زیر شکمی اتصال دارد 

 

 

خب این سبک سوالات از آناتومی بودند که از کتاب فان استخراج شده بودند و برای پاسخ دهی حتما از نمودار های خلاصه استفاده کنید و نکات مشترک و تفاوت و مقایسه ای بخوانید..

محدثه تجارتی کارشناسی گیاه پزشکی

دانشگاه گیلان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر