Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
4 ماه قبل  قبل

جالب است بخوانید
وقتی یکی در بانک سپرده میذاره یعنی توانمنده و کسی که از بانک وام میگیره محتاجه ...
در سوئیس ، بانك ها ماهيانه یک درصد جهت حق نگهدارى پول از مشتری می گیرد ، ولی سود بانکی از وام گیرنده ها نمی گیرد .
در بانکهای ايران ، ماهيانه سودى حدود ٢٠ درصد به سپرده ثروتمندان اضافه ميكند ، در عوض ٢٨ درصد بهره از وام گیرندگان ( افراد محتاج ) ميگيرد .
یعنی : در ايران اسلامی ، از محتاج ميگيرند و به غنى ميدهند ، ولى در سوئیس ، از غنى میگیرند و به محتاج میدهند .
گويا كفّار از ما مسلمان ترند ...!!
بهشت مکان نیست ، زمان است ، زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان است .
و جهنم مکان نیست ، زمان است ، زمانی که اندیشه های منفی و کینه ورزی وجودمان را می آلاید .
خودمان خالق بهشت باشیم...