الهه محمدی
مترجمی زبان عربی دانشگاه اصفهان }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

ترجمه متون عربی به فارسی
کار تایپ و ترجمه متون عربی به فارسی (چهارمحال و بختیاری)


مشاهده رزومه