نگین محمدی
مهندسی شیمی دانشگاه کردستان }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

مهندسی شیمی
منقضی کار در پتروشیمی و نیروگاه,کار در آزمایشگاه های مواد غذایی, ازمایشگاه های آرایشی بهداشتی می باشم(استان کردستان) (کردستان)


مشاهده رزومه