زهرا رحیمیان
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه فنی حرفه ای دختران دکتر شریعتی }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

کارآموز دیتاساینس
علاقه مند به یادگیری در زمینه دیتا ساینس و یادگیری ماشین و تبدیل شدن به دیتا ساینتیست. (تهران)


مشاهده رزومه