مرگل یکتا
زیست شناسی جانوری دانشگاه رازی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

طراحی طلا
من کار طراحی طلا با نرم افزار ماتریکس انجام میدم. (کرمانشاه)


مشاهده رزومه