سهيل جوادي
مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

كاراموزي پايتون جنگو
در حد مقدماتي هستم ميخوام به عنوان كاراموز وارد مجموعه اي شم كه تجربياتم بالاتر بره (تهران)


مشاهده رزومه