امیرحسین حبیبی
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد واحد قم }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

مدیریت پروژه
مدیریت پروژه در حوزه‌های مهندسی نرم افزار و مکانیک به صورت hybrid در قم یا تهران (قم)


مشاهده رزومه