شکیلا محمدی
 دانشگاه من نبود، منم خودم خارجی حساب کردم!
2 ماه قبل  قبل

کارجو

انجام فعالیت های آنلاین یاحضوری مربوط به مشاوره و برنامه ریزی
فعالیت های مربوط به حوزه روان شناسی ومشاوره ازآزمون روانی تا منشی مطب (چهارمحال و بختیاری)


مشاهده رزومه