بهاره میرزاحسینی
 طراح و مدلسازی با نرم افزار
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کارآموزی معماری
طراحی و کار با نرم افزار اتوکد و رویت (تهران)


مشاهده رزومه