Reihaneh Khorrami
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

تدریس زیست شناسی کنکور
تدریس آنلاین زیست شناسی پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور برگزاری کلاس های تدریس و تست، نکته و تست، جمع بندی، تحلیل آزمون با قیمت مناسب به صورت فردی و گروهی (فارس)


مشاهده رزومه