زهرا قاسمی
مديريت بازرگاني دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران }
7 ماه قبل  قبل

کارجو

مشاور کسب و کار
مشاوره و طراحی استراتژی های بازاریابی، تبلیغاتی و برندسازی (مرکزی)


مشاهده رزومه