مهسا محسنی
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

مهندس صنایع
کار پاره وقت (تهران)


مشاهده رزومه