حسن بیات
ریاضی دانشگاه تربیت مدرس }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

مدرس ریاضی از ابتدایی تا دانشگاه
سلام ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس با سابقه اموزش ریاضی بصورت خصوصی و در بهترین مدارس غیر دولتی با تحصیل در رشته تخصصی ریاضی کاربردی اماده اموزش به دوستان دانش‌آموز خود هستم (تهران)


مشاهده رزومه