فرشته قاسمی
راهنمایی و مشاوره ارتباط تصویری }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

درجستجوی دانش پذیر در دوره های مطالعه وتند خوانی
متقاضی تدریس حرفه ای آنلاین در دوره های تندخوانی وتقویت حافظه (البرز)


مشاهده رزومه