رضا احمدی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه آزاد واحد تهران شرق }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

طراح سایت وردپرس
به دنبال موقعیت شغلی در زمینه وردپرس (تهران)


مشاهده رزومه