مبینا فرجی
 طراح لباس و مد
2 ماه قبل  قبل

کارجو

طراحی لباس
طراحی لباس و هر آنچه که مربوط به طراحی لباس میشه رو مطمئنم از پسش برمیاد ،قم و کرج هستم (البرز)


مشاهده رزومه