محمد جلال الدین کلباسی اصفهانی
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

طراحی و ماشین سازی
قالب‌سازی و ماشین سازی (گیلان)


مشاهده رزومه