یگانه صادق میرزایی
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خور }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

کار با حقوقی نسبتا بالای ۲ میلیون
کاری متناسب با رشته یا حتی جدا گانه (اصفهان)


مشاهده رزومه