نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

هم تیمی

بازاریابی

همکاری جهت تیم فروش خدمات خودرو
جزوه

جزوه حقوق

نیاز به جزوات اساتید دارم
همکاری در مقاله

نوشتن مقاله

نیاز به شخصی با تجربه در نوشتن مقاله دانشجویی ( موضوع حقوقی )
دارم
جزوه

- ????? -

جزوه درس فنون
مشاوره تحصیلی

مشاوره

دکترای ذرات بنیادی میخونم دنبال یک راهنما هستم ک کمکم کنه چه در زمینه مقاله و چه پلیلن نامه و چه آپلای کردن و......
کتاب

Zamani Sss

کتاب مناسب درسا