ریحانه فتحی
نقاشی هنر شیراز }
9 ماه قبل  قبل

کارجو

تدریس نقاشی کودک،نقاشی
شغلی مرتبط با رشته‌ام،یا تدریس نقاشی کودک (فارس)


مشاهده رزومه