sepideh zareie
مترجمی زبان انگلیسی آزاد }
9 ماه قبل  قبل

کارجو

فعالیت در حوزه گردشگری و آژانس مسافرتی
با توجه به فعالیت های اخیرم در حوزه گردشگری و داشتن مدرک مدیر فنی و راهنمای محلی تمایل به کار در موسسات گردشگری را دارم (کرمانشاه)


مشاهده رزومه