آیدین صیرفی
علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تبریز }
24 روز قبل  قبل

کارجو

دنبال کار پاره وقت هستم
دوست دارم کار پاره وقت داشته باشم چه دورکاری باشه چه حضوری تو استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز
در کل کار های مربوط به رشته خودم یعنی علوم آزمایشگاهی رو دوس دارم یا کار های دیگه ای
(آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه