.... ....
علوم تغذیه دانشگاه هرمزگان }
9 ماه قبل  قبل

کارجو

دورکاری
کار های تایپ و جزوه نویسی و تولید محتوا با پاورپوینت (هرمزگان)


مشاهده رزومه