ثمین یاوری
تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) دانشگاه ارومیه }
20 روز قبل  قبل

ترجمه متون و مقالات
میتوانم متون انگلیسی ، ترکی ، آلمانی را ترجمه کنم (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه