محمد سینا داودی
روانشناسی اصفهان }
29 روز قبل  قبل

کارجو

تولید محتوی رسانه ای و فعالیت های تایپ و ویراستاری
به دنبال موقعیت کاری پاره وقت ترجیحا در زمینه تولید محتوی رسانه ای(مثل اسلاید حرفه ای، پادکست و...) و یا در زمینه ویراستاری هستم (اصفهان)


مشاهده رزومه