سیدمحمد نریمانی
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان }
25 روز قبل  قبل

کامپیوتر
سرباز معلمم و در حال تدریس برنامه نویسی سی شارپ برای مهارت آموزی بیشتر در زمینه سخت افزار کامپیوتر نیاز به کار پاره وقت دارم (اصفهان)


مشاهده رزومه