مریم مرادی‌نسب
معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }
28 روز قبل  قبل

معماری
متقاضی طراحی داخلی هستم و کلی ایده جدید و خاص مناسب با شخصیت افراد استفاده کننده از فضا دارم🙏🏻 (تهران)


مشاهده رزومه